Fr Michael Anthony BuckleyFr Michael Anthony Buckley
Fr Ben HodnettFr Ben Hodnett
Fr Myles McSweeneyFr Myles McSweeney
Fr John C O'DonovanFr John C O'Donovan
Fr Martin O’DriscollFr Martin O’Driscoll